Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gwblhawyd

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi gorffen ystyried y deisebau hyn

250 deiseb

 1. Cael gwared ar y geiriau sy’n hyrwyddo adfer adnoddau olew a nwy o Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru

  253 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Ionawr 2020

 2. Dylid Darparu Adran Blinder Cronig yng Nghymru

  155 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 3 Tachwedd 2020

 3. Addysgu Llesiant Mislifol mewn Ysgolion: Peidio â Gadael Cymru Tu Ôl

  846 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 23 Mehefin 2020

 4. Hysbysiad cynharach ynghylch cyllidebau cynghorau gan Lywodraeth Cymru #AchubEinGwasanaethau

  191 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Ionawr 2020

 5. Gwella mynediad i’r anabl yng ngorsaf reilffordd Trefforest fel blaenoriaeth

  232 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 23 Mehefin 2020

 6. Cyllid digonol i ddiogelu lles anifeiliaid fferm yn lladd-dai Cymru

  1,149 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 3 Tachwedd 2020

 7. Ydych chi’n gwrando arnom ni? Hawliau a Pharch i Addysg yn y Cartref!

  512 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Gorffennaf 2020

 8. Creu Llwybr Amlddefnydd Lôn Las Môn

  2,216 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 29 Medi 2020

 9. Tynnu’n ôl y canllawiau arfaethedig ar gyfer addysg yn y cartref

  5,447 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Gorffennaf 2020

 10. Dim enw dwyieithog i’r Senedd

  1,033 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 5 Tachwedd 2019

 11. Gwneud thrombectomi ar gael 24-7 i gleifion yng Nghymru

  685 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 3 Tachwedd 2020

 12. Hyrwyddo'r defnydd o iaith arwyddion Makaton ym mhob ysgol yng Nghymru

  5,024 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Mawrth 2020

 13. Dylid Diogelu Coed Yw Hynafol Cymru

  77 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mehefin 2020

 14. Newid cyflymder pentre Cemaes i 30mya

  93 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Mawrth 2020

 15. Achub Ward Sam Davies yn Ysbyty y Barri

  13,265 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Hydref 2020

 16. Galw am Ymchwiliad Barnwrol Annibynnol i ad-drefnu gwasanaethau o fewn Bwrdd Iechyd Cwm Taf

  387 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 23 Mehefin 2020

 17. Iechyd Meddwl Tadau (Iechyd Meddwl Tadau Newydd)

  116 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Chwefror 2020

 18. Ymchwilio i’r ffordd y mae rhieni’n cael eu trin gan y gwasanaethau cyhoeddus

  121 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Hydref 2019

 19. Bysiau i bobl nid er elw

  514 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 19 Tachwedd 2019

 20. Dylid gwahardd defnyddio byrddau A yng Nghymru

  80 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 3 Tachwedd 2020

 21. Rhwystrwch Ddatblygwyr rhag gosod rhwydi yn y gwrychoedd a’r coed

  1,508 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Chwefror 2020

 22. Atal Ward 35 yn Ysbyty’r Tywysog Siarl rhag Cau

  281 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Chwefror 2020

 23. Ardrethi busnes tecach i fusnesau Cymru

  80 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Chwefror 2020

 24. Achub Ein Parciau yng Nghymru

  244 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mehefin 2020

 25. Mae angen dod â phrofion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol ar gyfer plant mor ifanc â 6 oed i ben ar unwaith

  256 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 21 Ionawr 2020

 26. Trethu Ail Gartrefi

  1,281 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Mawrth 2020

 27. Penodi Comisiynydd Anabledd Dysgu i Gymru

  568 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 21 Ionawr 2020

 28. Gwneud TGAU Iaith Gymraeg yn orfodol ym mhob ysgol yng Nghymru

  175 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Chwefror 2020

 29. Atal Aelodau Cynulliad rhanbarthol a etholwyd i gynrychioli pleidiau penodol rhag newid pleidiau

  1,301 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Chwefror 2020

 30. Trafnidiaeth Gyhoeddus Hygyrch a Chynhwysol ar gyfer Dinasyddion ag Anableddau Dysgu yng Nghymru

  203 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Hydref 2019

 31. Trawsnewid yr ymateb i bobl hŷn sy'n dioddef camdriniaeth ddomestig - galw am weithredu

  125 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 3 Tachwedd 2020

 32. Diwygio Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2018 i gynnwys sefydliadau’r DU sydd â gweithrediadau dramor

  299 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Mawrth 2020

 33. Mae Cymru yn prysur golli ei henw da o ran cerddoriaeth, a’i threftadaeth

  2,226 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 23 Mehefin 2020

 34. Dylid ychwanegu addysg iechyd meddwl at y cwricwlwm addysgu gorfodol ar gyfer pob ysgol yng Nghymru

  1,947 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Chwefror 2020

 35. Rhaid cau’r drws yn glep ar wastraffu ynni

  91 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 19 Tachwedd 2019

 36. Cynllun gwisgoedd ysgol ail-law i blant

  54 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Mawrth 2020

 37. Amddiffyn rhywogaethau rhestredig Coch ac Amber yng Nghymru

  173 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Chwefror 2020

 38. Capio Codiadau Treth Gyngor yng Nghymru

  55 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Gorffennaf 2019

 39. Gwahardd gwerthu nwyddau sydd wedi eu pecynnu mewn plastig untro ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru

  125 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 17 Medi 2019

 40. Gwersi Cymraeg am ddim i bobl Cymru

  95 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 4 Chwefror 2020

 41. Trefnu bod cyfleusterau newid cewynnau ar gael mewn toiledau i ddynion a thoiledau i fenywod

  125 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 23 Mehefin 2020

 42. Dylid diogelu cyllid ysgolion neu gyfaddef bod y gwasanaeth a ddarperir yn gwanhau

  5,784 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 5 Tachwedd 2019

 43. Gwneud Murlun ‘Cofiwch Dryweryn' yn dirnod Cymreig dynodedig

  1,016 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 5 Tachwedd 2019

 44. Dylid gwarantu bod dewisiadau sy’n seiliedig yn llwyr ar blanhigion ar bob bwydlen y sector cyhoeddus, i ddiogelu hawliau figaniaid ac er budd ein hiechyd, yr amgylchedd ac anifeiliaid

  1,109 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mehefin 2020

 45. Gwahardd y defnydd o 'Bensaernïaeth Elyniaethus'

  120 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Hydref 2020

 46. Gwneud addysg wleidyddol yn elfen orfodol o'r cwricwlwm cenedlaethol newydd

  117 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Chwefror 2020

 47. Mynd i’r afael â bwlio mewn ysgolion

  1,463 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 23 Mehefin 2020

 48. Dylid gwneud Gwersi Sgiliau Bywyd yn Orfodol ar y cwricwlwm

  286 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Chwefror 2020

 49. Dylid creu Tasglu Cenedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl Plant

  91 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Mawrth 2020

 50. Adolygiad o ryddhad ardrethi busnesau bach

  1,132 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Mehefin 2019

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV